Op deze plek schrijft Frans Hempen over alledaagse zaken, cultuur, samenleving, politiek en media. Op zoek naar de waarheid beschouwt hij zin en onzin in het maatschappelijk verkeer, levert hij commentaar op de waan van alledag en tekent hij gebeurtenissen en voorvallen op die het doorvertellen waard zijn.

H

No Responses to “ The Truth Is Out There ”

Leave a Comment