Entries tagged with “pauw en witteman”.


Het was een liefdesverklaring van twee heren voor een ongenaakbare vrouw. Nog één keer maakten Jeroen en Paul de voorvrouw van GroenLinks het hof, namens progressief Nederland, namens alle zwevende kiezers die het potlood wel eens naast haar naam hadden laten neerkomen. Misschien zelfs wel namens Geert uit Venlo die het nog zal missen om het met haar oneens te kunnen zijn. Zou hij huile huilie hebben gedaan in een verlaten PVV-fractiekamer? <b>LEES VERDER</b>

Een tijdje geleden had Raoul Heertje een programma dat de manipulaties en machinaties achter de media blootlegde. Het heette Eerlijk, Heerlijk, Heertje en is waarschijnlijk gesneuveld wegens gebrek aan belangstelling bij de kijkers. Gelukkig kun je nu ook (more…)

De volwassen mens is een meester in het beheersen van zijn gezichtspieren. Dit stelt ons in staat om in allerlei situaties sociaal wenselijke signalen af te geven. Maar af en toe lukt het ons niet om onze diepste emoties te onderdrukken en toont ons gelaat wat we werkelijk voelen over de gesprekspartner of de situatie. (more…)

Arnon Grunberg verdient ons diep respect, voor zijn ‘Voetnoot’ van vandaag waarin hij het Nederlandse volk geselt wegens domheid. Wie Pauw en Witteman of DWDD als plek voor serieuze discussie ziet, houdt zichzelf dom, is zijn karakteristiek dwarse stelling. (more…)